Blackjack online spelen

Blackjack online spelen

Ditbekendespelwerdvoor het eerstgespeeld in China, dat al in de 12e eeuw was. Ditspelwerd heel snelpopulairen het zalvoor de meestemensenwaarschijnlijkeenbekendfenomeenzijn. Je denkt vast wel, blackjack, is datniet het spelwaarbij je tegen de dealer speelten 21 puntenmoethalen? Datklopt. Het spel is ietscomplexer dan dezeeenvoudigebeschrijving.

Naast de ‘echte’ casino’s biedenook online aanbieders het spel steeds vakeraan. Zo goedals alle online casino’s, vind je ditspel. Het is echteraanteraden om goedtekijkennaar de verschillendebonussen die de online providers je kunnenbiedenvoordat je online blackjack gaatspelen. Hierkun je vaak al je geld mee verdienen!

Blackjack regels

Het spelwordtgespeeldtegen de bank (dealer) en het doel is om 21 puntentebehalen of zo dichtmogelijkbij de 21 puntentekomen. Je moet er echtervoorzorgendat je meerpuntenhebt dan de dealer. Als je met je eerste twee kaarten die je krijgtmeteen 21 puntenkrijgt, heb je blackjack gemaakten win je altijd.

De kaartwaarde is alsvolgt. De kaarten met eennumeriekewaardekrijgen het op de kaartaangegevenaantalpunten. De boer, vrouw enkoningzijnallemaal 10 puntenwaard, en de aas is 1 of 11 puntenwaard.

Zoalseerderaangegeven is het spelprincipeeenvoudig, maar er zijnveelmogelijkheden. Als uweerste twee kaartenbijvoorbeelddezelfdewaardehebben, kunt u ze splitsenenverderspelenals twee afzonderlijkehanden. Dit is echternietverplicht. Als spelerkun je jeookovergevenals je het gevoelhebtdat je schrijvennietgoedgenoeg is. Als je ditdoet, krijg je de helft van je oorspronkelijkeinzetterug. Als spelerheb je ook de mogelijkheid om teverdubbelen. Ditbetekentdat je jeinzetverdubbelt, waarna je nog maar éénkaart van de bank krijgt.

blackjack tip

Tip: houd er rekening mee dat de dealer altijdmoetstoppenbij 16 puntenen 15 punten of minder moethalen. De casino’s stellendeze regels vast. Het kandusraadzaamzijn om in sommigegevallentestoppenbij 16 of 17 punten. Zekerals de dealer eenmatigeeerstekaartheeftzoals de 5, is passenhier het motto. Met deze tip maakt het nietuit of je blackjack online of offline speelt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamc or per mattis, pulvinar dapibus leo.dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repu dia ndae sint et molestiae non recusanda itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delecus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis dolori us asperiores repellat. 

Deel nu:

Abonneer je op onze Nieuwsbrief