De beste Blackjack-strategie

De beste Blackjack-strategie

Blackjack is een van de meestpopulairecasinospellen. Het spelwaarbij “21” prijsbetekent. “willekeurigspelen” betekentmeestaldat de bank wint in ditspel. Je moet de basisstrategieën van blackjack goedbeheersen om je winkansentevergroten. De besteblackjackstrategie is de basisstrategie.

Lage enhogedealerkaarten

De eerstekaartbepaalt de winnaar. Als je wilt winnen of in iedergeval je winkansentegen de bank wilt vergroten, moet je de eerstekaart van de dealer in de gatenhouden. Als de dealer eenlageeerstekaartKaikkipokerista bet365 trekt, zijn de kansen extra hoog om zijn hand tedoden. Als hijeenhogeeerstekaarttrekt, is er eengoedekans op blackjack. De lagekaartenzijn 2, 3, 4, 5 en 6. De hogekaartenzijn 7, 8, 9, 10 eneenaas.

Kansberekening bank

Het is voorjoualsspeler erg belangrijk om de kansen van de bank in teschatten. Zo kun je voorjezelf de juistezetkiezen. Houd er rekening mee dat de bank in iedergeval op 16 puntenmoetkopenen op 17 puntenmoetpassen. De dealer is beperkt in zijnvrijheid, terwijljijtoch alle optieshebt.

Als de eerstekaart van de dealer een twee, drie, vier, vijf of zes is, is de kans van de dealer om zichzelfdoodtekopenongeveer 42%. Heeft de dealer eentien of eenaas, dan is de kans op blackjack het grootst. De dealer heeft nu tussen de 12% en 20% kans op een dead buy.

Lage dealerkaartstrategie

Als de dealer lager dan eenzeven op zijneerstekaartheeft, heefthijeengoedekans op eendodekoop. Hijkan pas stoppenalshijminstens 17 puntenheeft. Door de juisteactiesteondernemenkan de spelerzijninzetbehouden of zijnwinkansvergroten. Als de score noglaag is, betekentveelsplitsenenverdubbelendat de bank altijdeenkaartvoorzichzelfmoettrekken. Bijvoorbeeld, met eenhoogaantalpunten, als je tussen de 12 en 16 puntenhebt, is passen de bestezet. Ervoorzorgendat de dealer zichzelfdoodkoopt, is de missie.

Hoge dealerkaartstrategie

Het is een minder gunstigesituatievoor de speler. De kans is grootdat de dealer wint. Onnodigsplitsenenverdubbelenzijnallemaal in het voordeel van de dealer. Doe ditdusniet. Probeer zo snelmogelijkeenrespectabelaantalpuntenteverzamelen door tekopen. Beschermuwweddenschap.

Wanneersplitsen?

Als je twee dezelfdekaarten op eenrijkrijgt, mag je splitsen. Zo verdubbel je jekans op blackjack. Maar het is nietaltijdverstandig om zomaaruitelkaartegaan. Houd met dezeoptie de eerstekaart van de dealer goed in de gaten. Bijsommigecombinaties is het beter om niettesplitsen maar tekopen of tepassen.

  • dubbel twee endrie; Als de eerstekaart van de dealer eengetaltussen 2 en 7 is, splits dan. Met eenhogeredealerkaart is het beter om een ​​kaarttekopen.
  • dubbelvier; koopeenkaartals de dealerkaarteen twee, drie, vier of zeven of hoger is. Alleensplitsen op eenvijf of eenzes.
  • dubbelvijf; ga dubbelals de dealer eenkaarttussen twee ennegenheeft. Heefthijeenhogere? Koop dan eenkaart.
  • dubbelzes; als de dealerkaarteen twee, drie, vier, vijf of zes is, gesplitst. Bij alle hogeredealerkaarten is het verstandig om tekopen.
  • dubbelezeven; Splits in ditgevalalleenals de dealerkaarttussen twee enzevenligt. Koop eenkaart met hogeredealerkaarten.
  • dubbelacht; ga in iedergevalsplitsen. Het is de bestestrategie.
  • dubbelenegen; Als de dealer eenkaarttussen twee enzesheeft, is het hetbeste om tesplitsen. Als de dealer eenhogerekaartheeft, pas dan.
  • dubbel 10; altijdpassen! Neem geenonnodigerisico’s. Je hebtwaarschijnlijk al de hoogste hand.
  • dubbel A; gesplitst in alle situaties, behalvewanneer de dealerkaartookeen A is. Dan kun je betereenkaartkopenenhopen op eenkaart met 10 punten.

Blackjack is eenspelwaarbij de bank de meestekansheeft om tewinnen. Op gevoelspelenwerktniet. Zorg ervoordat je deze basis blackjack-strategieonder de kniehebt om je kansen om tewinnenen je inzettebehoudentevergroten. Oefeningbaart kunst. Er zijnveel online blackjack-aanbiederswaar je gratis blackjack kuntproberen. Oefen de strategieën met dezespellen. Pas het bovenstaandeproceselkekeer toe en u zultmerkendat het uwkansen om veeltewinnen op de langetermijnvergroot. Daag de dealer uit met uwstrategiekennis. Ookjijkuntwinnen met blackjack!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamc or per mattis, pulvinar dapibus leo.dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repu dia ndae sint et molestiae non recusanda itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delecus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis dolori us asperiores repellat. 

Deel nu:

Abonneer je op onze Nieuwsbrief